Webis-Support-Site-پشتیبانی-سایت-وبیزپرو-01

پشتیبانی فنی سایت

پشتیبانی فنی سایت وبیزپرو برای تمامی وب سایت های طراحی شده توسط مجموعه وبیزپرو به مدت شش ماه رایگان می‌باشد. در این مدت مجموعه وبیزپرو آماده‌ی پاسخگویی به امور فنی وب سایت های طراحی شده بوده و از هیچ کوششی برای رفع نیازهای مشتریان در قالب امور فنی و تکنیکی وب سایت ها فروگذار نخواهد بود.

برخی از عناوین و مواردی که شامل پشتیبانی فنی وب سایت ها می‌شوند شامل:

به روز رسانی وب سایت و افزونه‌های آن،

بررسی عملکرد وب سایت و در صورت نیاز اصلاح خطاها و مشکلات احتمالی

ارزیابی امنیت وب سایت و رفع ایرادات در صورت بروز آن‌ها

رفع خطاها و مشکلات سیستمی و یا سروری وب سایت

پاسخگویی به امور مشتریان

پشتیبانی فنی وب سایت پس از پایان دوره‌

پشتیبانی فنی سایت های طراحی شده پس از دوره شش ماهه رایگان، به درخواست مشتریان قابل تمدید خواهد بود. لذا با پرداخت مبلغ جزئی پشتیبانی فنی مجددا شارژ خواهد شد.

در صورت عدم تمایل به ادامه پشتیبانی فنی پس از دوره‌ی شش ماهه از سوی سفارش دهندگان، امور فنی وب سایت به صورت کامل در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

در صورت نیاز به مشاوره ویا توضیحات بیشتر در مورد پشتیبانی فنی وب سایت با وبیزپرو تماس حاصل نمایید.

پشتیبانی فنی سایت به همه کارها و اموری گفته می‌شود که یک وب سایت برای فعالیت دائمی و بدون مشکل و خطا به آن نیاز دارد. این امور شامل به روزرسانی ها، رفع خطاهای احتمالی، بررسی عملکرد و آنالیز وب سایت و غیره می‌باشد.

مدت زمان پشتیبانی فنی وب سایت های طراحی شده توسط مجموعه وبیز به مدت شش ماه و رایگان می‌باشد و پس از دوره شش ماهه قابل تمدید خواهد بود. لذا برای وب سایت های طراحی شده توسط دیگران، با پرداخت هزینه نیز این مدت زمان قابل اعمال است. 

هزینه پشتیبانی فنی وب سایت های طراحی شده توسط وبیز برای مدت شش ماه رایگان اعمال می‌شود و پس از دوره فوق با پرداخت هزینه‌ای اندک قابل تمدید خواهد بود. هزینه پشتیبانی فنی برای وب سایت های غیر نیز با پرداخت هزینه قابل اعمال خواهد بود.

برای درخواست پشتیبانی وب سایت بایستی درخواست خود را با پر کردن فرم تماس و یا ارتباط تلفنی با وبیز، اعلام نمایید.